Programul Rabla 2011 | Rabla 2011 | Bursa Rabla 2011 | Rabla Q&A


Vand / Cumpar voucher Rabla 2011
Persoane juridice 5

Persoane juridice pag 1 |Persoane juridice pag 2 |Persoane juridice pag 3 |Persoane juridice pag 4 |Persoane juridice pag 5

Procedura prin care Persoanele juridice se pot inscrie in Programul Rabla 2010 – pagina 5

3. Dupa publicarea pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro a listei proprietarilor inscrisi si a sumei aprobate fiecaruia, proprietarul inscris se prezinta la un colector autorizat pentru predarea autovehiculelor uzate spre casare. Colectorul elibereaza proprietarului certificatul de distrugere al autovehiculului uzat precum si tichetul valoric numai dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

• prima inmatriculare in Romania sa fie pana la data de 31.12.2006 inclusiv;
• numerele de inmatriculare sa fie de tip nou / conform legii in vigoare;
• sa prezinte o vechime de cel putin10 ani de la data fabricatiei;
• sa fie autoturism (M1) sau autoutilitara cu o masa maxima de 3,5 tone (N1);
• autovehiculul uzat dat spe casare trebuie sa contina: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
• verificarea corespondentei datelor inscrise in documentul de identificare a proprietarului (dovada personalitatii juridice) cu datele cuprinse in certificatul de inmatriculare a autovehiculului si in celelalte documente prezentate;
• verificarea actului de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite /desemnate sa predea spre casare autovehiculul uzat

Documentele aferente punctului 3. se vor prezenta atat in original cat si in copie. Actele in copie vor fi marcate cu textul conform cu originalul si se vor arhiva la collector.

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

4. Dupa obtinerea certificatului de distrugere si a tichetului valoric clientul se prezinta la serviciul comunitar / regim de permise de conducere si inmatriculare autovehicule cu certificatul de distrugere si cel de inmatriculare al autovehiculului uzat in original pentru eliberarea certificatului de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat dat spre casare. In prealabil clientul are obligatia sa obtina copii legalizate atat pentu certificatul de distrugere cat si pentru cel de inmatriculare al autovehiculului uzat in vederea inscrierii la un dealer acceptat in Program pentru achizitionarea unui autovehicul nou.

5. Clientul se va prezenta la unul din dealerii acceptati in Program cu urmatoarele documente:
• actul de identitate al proprietarului (dovada care sa ateste persoana juridica), in copie si original;
tichetul valoric / tichetele valorice, in original;

Observatie: Pentru achizitionarea unui autovehicul nou prin “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010” se pot folosi maxim 3 tichete valorice.
Orice tichet valoric poate fi depus la un dealer acceptat in Program in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pana cel tarziu la data inscrisa pe cuprinsul sau.
• certificatul de inmatriculare al autovehiculului uzat, in copie legalizata;
• certificatul de distrugere al autovehiculului uzat, in copie legalizata;
• certificatul de radiere din evidenta circulatiei al autovehiculului uzat, in original;
• declaratia pe proprie raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul in care vanzarea se va face in baza unui contract de leasing financiar;
• actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului sau actul de identitate al persoanei imputernicite, in original si in copie;
• procura de imputernicire a reprezentantului desemnat de catre reprezentantul legal al proprietarului, in original daca este cazul
Dupa indeplinirea conditiilor de participare in Program, mentionate la punctul 5., dealerul elibereaza clientului nota de inscriere. Valabilitatea notei de inscriere nu poate depasi data limita de utilizare a tichetului valoric.

6. Dupa publicarea pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu a listei tichetelor valorice autentice, fara a se depasi insa termenul de valabilitate al notei de inscriere, dealerul validat si proprietarul inscris efectueaza formalitatile de vanzare – cumparare si predare – primire a autovehiculului nou, dealerul scazand din pretul de vanzare al acestuia contravaloarea tichetului valoric / tichetelor valorice declarate autentice.

In factura de livrare a autovehuculului nou, dealerul evidentiaza pretul de vanzare sidistinct face mentiunea ”Suma de …… lei reprezentand contravaloarea tichetului valoric / tichetelor valorice se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010”. Sub rubrica “Total de plata” se inscrie textul “Diferenta de plata beneficiar” si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietar. Factura va cuprinde atat datele proprietarului beneficiar (denumire, nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului, CUI/CIF dupa caz, adresa sediului social cat si datele societatii de leasing in cazul unei vanzari in baza unui contract de leasing financiar.
Crezi ca e pretul corect ?

Comenteaza anuntul pe BURSA Rabla 2010 !Formular Programul Rabla 2011

 

Bursa tichete rabla 2011

 

verificare tichete rabla 2010