Programul Rabla 2011 | Rabla 2011 | Bursa Rabla 2011 | Rabla Q&A


Vand / Cumpar voucher Rabla 2011
Persoane juridice 2

Procedura prin care Persoanele juridice se pot inscrie in Programului Rabla 2010 – pagina 2

Observatii:

A. Dosarul de inscriere a proprietarului, unitate administrativ-teritoriala, trebuie sa cuprinda si hotarârea consiliului local sau judetean, dupa caz, privind participarea la Programul Rabla 2010 , in original sau copie certificata “Conform cu originalul” de catre secretar.

B. Dosarul de inscriere a proprietarului, unitate sau institutie de invatamânt, trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:

a) dovada personalitatii juridice, aviz sau autorizatie de functionare, in copie;
b) decizia, ordinul sau actul de numire/validare, dupa caz, prin care a fost numit directorul unitatii de invatamânt ori rectorul institutiei de invatamânt, in copie;
c) actul doveditor al acreditarii, in copie;
d) hotarârea consiliului de administratie privind participarea la program, in original sau in copie legalizata.

C. Dosarul de inscriere a proprietarului, organizatie neguvernamentala, trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice, dupa caz:

a) actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
b) statutul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
c) hotarârea adunarii generale a organizatiei neguvernamentale/composesoratului privind alegerea reprezentantului legal, in copie;
d) certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie legalizata;
e) certificatul eliberat de catre instanta competenta, care atesta faptul ca organizatia neguvernamentala nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original si nu mai vechi de 10 zile fata de data depunerii dosarului de inscriere;
f) declaratia, in original, privind eventuala activitate economica a organizatiei neguvernamentale, al carei model este prevazut in anexa nr. 8 a sectiunii dedicate “Programul ui de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010” pe site-ul www.afm.ro;
g) hotarârea adunarii generale a organizatiei neguvernamentale privind participarea la program, in original sau copie legalizata.

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

D. Dosarul de inscriere a proprietarului, operator economic, trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:

a) actul de infiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
b) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, impreuna cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru pentru care se intentioneaza achizitionarea autovehiculelor noi in cadrul programului, in copii;
c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, in original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de inscriere, din care sa rezulte: datele de identificare a proprietarului, codul unic de inregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitatile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridica;
d) copia actului de identitate al reprezentantului legal;
e) hotarârea/decizia adunarii generale a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie privind participarea la program, in copie legalizata;
f) declaratia, in original, privind ajutoarele de stat primite in ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii; modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 9 a sectiunii dedicate Programul ui de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010” pe site-ul www.afm.ro;
g) copiile formularelor de raportare contabila la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau de rapoartele de audit, dupa caz, precum si copiile formularelor de raportare contabila semestriala, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite de ultima balanta de verificare lunara; in cazul solicitantului cu activitate pâna la un an, dar nu mai mica de 6 luni, se depune ultima balanta de verificare a anului in curs, transpusa in formular de bilant contabil.

E. Dosarul de inscriere a proprietarului, institutie publica, trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:

a) actul de infiintare, in copie certificata “Conform cu originalul”;
b) actul de numire/validare a reprezentantului legal, in copie certificata “Conform cu originalul”;
c) hotarârea/decizia/dispozitia privind participarea la program, in original sau copie legalizata.
Hotarârea/decizia/dispozitia de participare la Program trebuie sa cuprinda:
a) acordul cu privire la casarea autovehiculelor uzate si achizitionarea de autovehicule noi prin program;
b) numarul de autovehicule noi care se intentioneaza a fi achizitionate prin program, tipul/categoria de folosinta
(autoturisme/autoutilitare usoare) si marca acestora;
c) valoarea totala a finantarii solicitate, reprezentând prima de casare corespunzatoare numarului de autovehicule uzate;
d) anexa, continând lista autovehiculelor uzate care urmeaza sa fie casate prin program; lista va cuprinde urmatoarele date: tipul/categoria de folosinta a autovehiculului uzat (autoturism/autoutilitara usoara), marca, numarul de inmatriculare; anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in România, numarul si seria certificatului de inmatriculare, numarul de inventar.

Persoane juridice pag 1 |Persoane juridice pag 2 |Persoane juridice pag 3 |Persoane juridice pag 4 |Persoane juridice pag 51 raspuns to 'Persoane juridice 2'

  1. Anton Cristi - March 15th, 2010 at 7:43 am

    Cum sa depunem si persoanele juridice la programul rabla daca sunt atitea acte cum este la romani .
    Trebue o procedura simpla nu asa complicata cu dosar trimis prin posta la aprobat.


Crezi ca e pretul corect ?

Comenteaza anuntul pe BURSA Rabla 2010 !Formular Programul Rabla 2011

 

Bursa tichete rabla 2011

 

verificare tichete rabla 2010