Programul Rabla 2011 | Rabla 2011 | Bursa Rabla 2011 | Rabla Q&A


Vand / Cumpar voucher Rabla 2011
Persoane juridice 4

Procedura prin care Persoanele juridice se pot inscrie in Programul Rabla 2010 – pagina 4

2. Eligibilitatea persoanelor juridice ce doresc sa achizitioneze unul sau mai multe autovehicule prin acest Program Rabla 2010

a) unitatea administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu, judet, legal infiintat si delimitat, administrat conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitatea de invatamânt de stat sau privata ori institutia de invatamânt de stat sau privata, infiintata si organizata in baza Legii invatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acreditata;
c) institutia publica, centrala sau locala, infiintata conform legii;
d) organizatia neguvernamentala infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare;
e) operatorul economic constituit potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

Proprietarul, persoana juridica, trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate generale:

a) detine in proprietate unul sau mai multe autovehicule uzate;
b) actioneaza in nume propriu;
c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru Mediu;
d) nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
e) dupa caz, nu are suspendate activitatile economice, nu este insolvabil sau in incetare de plati, nu se afla in procedura de insolventa sau lichidare ori reorganizare judiciara sau in stare de faliment si nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru declararea acestora, precum si pentru alta situatie similara, potrivit prevederilor legale in vigoare, nu se afla in procedura de lichidare/dizolvare/desfiintare;
f) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
g) a adoptat prin forul sau deliberativ hotarârea/decizia/dispozitia de participare la program.

In cazul operatorului economic, acesta trebuie sa indeplineasca si urmatoarele criterii de eligibilitate specifice:

a) nu este considerat “Firma in dificultate”, conform Instructiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004;
b) nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene;
c) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia se inscrie in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobata prin dispozitie

Persoane juridice pag 1 | Persoane juridice pag 2 | Persoane juridice pag 3 | Persoane juridice pag 4 | Persoane juridice pag 5
Crezi ca e pretul corect ?

Comenteaza anuntul pe BURSA Rabla 2010 !Formular Programul Rabla 2011

 

Bursa tichete rabla 2011

 

verificare tichete rabla 2010