Programul Rabla 2011 | Rabla 2011 | Bursa Rabla 2011 | Rabla Q&A


Vand / Cumpar voucher Rabla 2011
Persoane juridice 3

Procedura prin care Persoanele juridice se pot inscrie in Programul Rabla 2010 – pagina 3

General:

Dosarul de inscriere se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii, la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.
Plicul continând dosarul de inscriere poate fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiata prin stampila postei, sa nu depaseasca data-limita aferenta sesiunii de inscriere.
Proprietarul va inscrie pe plic, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa sa completa;
b) titlul: “Dosar de inscriere in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010 – Persoane juridice”;
c) sesiunea de inscriere.

Autoritatea nu raspunde pentru situatia in care plicurile transmise prin posta sunt receptionate dupa 5 zile lucratoare de la data-limita aferenta sesiunii de inscriere, chiar daca data de expediere, evidentiata prin stampila postei, nu depaseste data-limita de depunere; in acest caz, dosarul de inscriere nu mai face obiectul analizei si evaluarii.
La data receptionarii plicului continând dosarul de inscriere, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar de inregistrare, in ordinea sosirii.
Documentele cuprinse in dosarul de inscriere care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau continând date si informatii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de inscriere.

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

Aprobarea inscrierii proprietarului

Aprobarea inscrierii proprietarului se face in urma analizei si evaluarii documentelor cuprinse in dosarul de inscriere depus.
In vederea analizei si evaluarii documentelor cuprinse in dosarul de inscriere depus de catre proprietar, prin dispozitie a presedintelui Autoritatii se numeste Comisia de analiza si evaluare, constituita din personal din cadrul Autoritatii.

Comisia de analiza si evaluare verifica indeplinirea de catre proprietar a criteriilor de eligibilitate, completând fisa de evaluare a eligibilitatii proprietarului, al carei model este prevazut in anexa nr. 10. In baza propunerii Comisiei de analiza si evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aproba inscrierea in program a proprietarului sau respinge dosarul de inscriere a acestuia. Comisia de analiza si evaluare si/sau structurile de decizie ale Autoritatii pot solicita proprietarului orice documente sau informatii suplimentare considerate esentiale/necesare pentru fundamentarea hotarârii/deciziei de aprobare a inscrierii.

Suma aprobata proprietarului inscris

Proprietarul, operator economic, poate solicita cel mult echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, la momentul depunerii dosarului de inscriere, in caz contrar solicitarea fiind nula; daca activeaza in domeniul transporturilor, acesta nu poate solicita mai mult de echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, la momentul depunerii dosarului de inscriere, in caz contrar solicitarea fiind nula.

Valoarea totala a ajutoarelor de stat de minimis acordate proprietarului, operator economic, pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia se inscrie in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobata prin dispozitia presedintelui Autoritatii nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de inscriere, a 200.000 euro (100.000 euro in cazul celui care activeaza in sectorul transporturilor).

Solicitarile cumulate ale tuturor proprietarilor inscrisi nu trebuie sa depaseasca suma alocata sesiunii de inscriere; in conditiile in care suma totala solicitata de catre proprietarii inscrisi depaseste suma alocata sesiunii de inscriere, Autoritatea va proceda la distribuirea acesteia intre proprietarii inscrisi, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma alocata sesiunii de inscriere si suma totala solicitata de catre proprietarii inscrisi.
Lista proprietarilor si suma aprobata fiecaruia se publica pe pagina de internet a Autoritatii www.afm.ro.

Persoane juridice pag 1 |Persoane juridice pag 2 |Persoane juridice pag 3 |Persoane juridice pag 4 |Persoane juridice pag 5
Crezi ca e pretul corect ?

Comenteaza anuntul pe BURSA Rabla 2010 !Formular Programul Rabla 2011

 

Bursa tichete rabla 2011

 

verificare tichete rabla 2010